Ma t/m vrij 8:30 - 19:00 Bel: 030 - 233 23 20

Home > Privacy

Online afspraak maken
030 - 233 23 20
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Privacy statement Mei 2018

Dit Web- & Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sterkliniek
Dierenartsen Utrecht (hierna: “Sterkliniek Utrecht”) verwerkt van haar klanten, patiënten en
andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.

Deze website is eigendom van Sterkliniek Utrecht.

Hieronder vindt u de contactgegevens van Sterkliniek Utrecht:

Sterkliniek Dierenartsen Utrecht
Oudenoord 400
3513 EX Utrecht
KVK-nummer: 68254725
E-mail: info@sterkliniekutrecht.nl

Waarom we uw gegevens verwerken

Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen verwerken wij uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registreren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan Sterkliniek Utrecht geeft, kunnen we die gebruiken om contact met u op te nemen. Sterkliniek Utrecht wil haar behandelingen en services graag verder ontwikkelen en Sterkliniek Utrecht wil klanten informeren over nieuwe services en aanbiedingen die hen mogelijk interesseren. Sterkliniek Utrecht voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie wij uw gegevens delen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal uw kliniek u daarover verder informeren.

 • Optinmonster: voor het aanmelden van nieuwsbrieven.
  Facebook: tracking scriptsLiveChat: om met klanten te kunnen chatten via de site.
  Google Analytics, Search Console, Google tag manager: voor het analyseren van de website.
  Rollbar: Data wordt gebruikt om dingen zoals script errors voorkomen in de browser.
  We gebruiken deze om ons in te lichten als er technische problemen zijn. Alleen technische info en IP-adressen, wordt 180 dagen bewaard.
 • Praktijkmanagementsysteem, hier maakt de praktijk afspraken in en bewaren we medische gegevens van uw huisdier. Wij maken daarvoor gebruik van Animana.
 • Uw gegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende vestigingen van Sterkliniek Utrecht  en DierGezondheidsCentrum Hilversum (samenwerkende klinieken) om analyses of vergelijkingen uit te voeren op organisatieniveau. Deze analyseresultaten bevatten geen tot uw persoon herleidbare gegevens.
 • Mailchimp: voor versturen van e-mails (nieuwsbrieven)
 • Vetstoria: voor online afspraken en herinneringen
 • Microsoft: dit is onze e-mail en cloud leverancier
 • Gezondheidsonderzoeken voor rashonden met Raad van Beheer
 • Laboratorium onderzoeken bij Universiteit Utrecht of IDEXX
 • Indien u door uw eigen dierenarts naar Sterkliniek Utrecht bent doorverwezen informeren wij uw eigen dierenarts over het verloop en de resultaten
 • Indien u wilt worden doorverwezen naar een verwijskliniek dan zullen we op uw verzoek het patiëntdossier delen

Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Sterkliniek Utrecht. Sterkliniek Utrecht is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van Sterkliniek Utrecht, tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waar Sterkliniek Utrecht in betrokken is, of naar verwezen is, onder de voorwaarde dat het copyright “Auteursrecht Sterkliniek Utrecht” altijd vermeld is in de publicatie.

Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik
 • Het puur voor informatieve doelstellingen wordt gebruikt
 • Er een verwijzing naar Sterkliniek Utrecht wordt gemaakt wanneer het document wordt gebruikt

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van Sterkliniek Utrecht’s websites kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving. Sterkliniek Utrecht kan haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan ​​door de wet.

Informatiebeleid

Sterkliniek Utrecht is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere sites

De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. Sterkliniek Utrecht is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.

Privacybeleid

Er zijn geen foto's van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. Sterkliniek Utrecht hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. Sterkliniek Utrecht voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.

User-Generated Content Beleid

Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door Sterkliniek Utrecht. Als gebruiker van deze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.

Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot  berichten en opmerkingen.
 • We verwijderen altijd ongepaste inhoud. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging / veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om ​​agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren.
 • In sommige gevallen verwijderen we ook berichten in wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst.
Afspraak maken